STUDENTI FAKULTETI
Spisak fakulteta

Državni univerziteti i visoke škole:

Privatni univerziteti, fakulteti i visoke škole:

Univerzitet u Beogradu:

Univerzitet umetnosti u Beogradu:

Univerzitet u Novom Sadu:

Univerzitet u Nišu:

Univerzitet u Kragujevcu:

Univerzitet u Novom Pazaru:

Univerzitet u Prištini sa trenutnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici:

Visoke škole strukovnih studija:

Grad Visoka škola
Aleksinac Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
Aranđelovac Visoka tehnološka škola strukovnih studija
Beograd Beogradska poslovna škola
Kriminalističko-policijska akademija
Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija
Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija
Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije
Visoka škola vojnomedicinske akademije
Visoka tehnička škola strukovnih studija
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment
Visoka turistička škola strukovnih studija
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
Visoka železnička škola strukovnih studija
Vojna akademija
Blace Visoka poslovna škola strukovnih studija
Bujanovac Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
Čačak Visoka škola tehničkih strukovnih studija
Ćuprija Visoka medicinska škola strukovnih studija
Kikinda Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Kragujevac Visoka tehnička škola strukovnih studija
Kruševac Visoka hemijsko-tehnološka škola strukovnih studija
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
Leposavić Visoka ekonomska škola strukovnih studija
Leskovac Visoka poslovna škola strukovnih studija
Visoka strukovna škola za tekstil
Niš Visoka tehnička škola strukovnih studija
Novi Sad Visoka poslovna škola strukovnih studija
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Visoka tehnička škola strukovnih studija
Pirot Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Požarevac Visoka tehnička škola strukovnih studija
Prokuplje Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija
Šabac Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Visoka tehnološka škola strukovnih studija
Sremska Mitrovica Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Subotica Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Visoka tehnička škola strukovnih studija
Trstenik Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija
Užice Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija
Valjevo Visoka poslovna škola strukovnih studija
Vranje Visoka škola primenjenih strukovnih studija
Vršac Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov"
Zrenjanin Visoka tehnička škola strukovnih studija
Zvečan Visoka tehnička škola strukovnih studija u Uroševcu s privremenim sedištem u Zvečanu
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zvečanu